sitemap   

 
 
 
 
     

  print
 
 
c2c Kruh kurátorů a kritiků o.s. vyhlašuje konkurz na pilotní projekt, kterým se po tříleté odmlce znovu otevírá galerie Artwall. Pilotní projekt bude realizován na podzim 2011. V roce 2012 plánujeme realizovat pět projektů od jara do podzimu. Návrhy na pilotní projekt, které nebudou realizovány letos, chceme zařadit do konkurzu pro rok 2012. Hlavní kurátoři, odpovídající za projekt, jsou Zuzana Štefková a Petr Motyčka. Koordinátorkou projektu je Markéta Dolejšová.

Historie galerie Artwall
Galerie od roku 2005 disponovala jedinečným prostorem rámů na opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše. V roce 2008 odstoupil Magistrát hl. města Prahy od smlouvy o výpůjčce v reakci na výstavu „Kolektivní identita“ skupiny Guma Guar zrealizované v rámci galerie Artwall (viz www.artwall.cz), čímž galerii v podstatě zlikvidoval. Po personálních změnách na Magistrátu hl. m. Prahy je provoz galerie opět umožněn, tentokrát s podporou primátora hl. m. Prahy, Bohuslava Svobody.

Téma
Téma pilotního projektu je v zásadě volné, nicméně vychází z povahy místa, které svou dominantní polohou zaručuje účinnou a svým způsobem autoritativní komunikaci s veřejností. Očekáváme projekty, které se úspěšně vyrovnají se specifickými podmínkami tohoto typu prezentace veřejného umění, tj. doporučujeme respektovat charakter místa, kde se diváci pohybují téměř výlučně v autech a tramvajích a nemají možnost se před vystavenými díly zastavit. Vítáme návrhy, které dokážou kriticky reflektovat současnou společnost a přitom oslovit široké spektrum diváků, z nichž mnozí nemají mnoho příležitostí k setkání se současným uměním.

Technické parametry projektu
Podklady pro konkurz by měly mít formu sedmi na výšku orientovaných obrazů poskytujících dostatečnou informaci o povaze zamýšleného projektu. Vybrané návrhy budou realizovány ve formě velkoplošných tisků na fólii velikosti cca 400 x 210 cm (přesné rozměry jednotlivých rámů upřesníme na požádání). Návrhy spolu se stručným popisem projektu zasílejte na adresy z.stefkova@gmail.com, petr@podebal.cz, marketa.dolejsova@gmail.com ve formátu jpg nebo pdf do 30. září 2011.

Věříme, že galerie Artwall znovu ožije i s vaším přispěním a těšíme se na vaše návrhy.


 

 

(c) c2c             c2c gallery --- info♥c2c.cz            visuals marek meduna --- code dusan.idealnypartner.sk --- hosting media7.sk