sitemap   

 
 
 
 
     

<ART TO DATE


  print
 
 
Art to Date

Název výstavy představuje těžko přeložitelnou slovní hříčku, která na jedné straně evokuje známou knihu Lucie Edwarda Smithe Art Today, ale zároveň znamená cosi jako „umění pro rande“. Název jakoby naznačoval, že se jedná o umění, se kterým lze „chodit“. Tento význam je zároveň klíčem k výběru účastníků; jsou jimi umělecké dvojice, tedy umělci a umělkyně, jejichž protějšky se rovněž zabývají uměním. Zatímco někteří pracují společně, jiní se využívají v roli „objektu“, což je případ fotografií Jiřího Thýna ze série Best Before (2004-09) nebo slideshow Jitky Mikulicové a Ondřeje Brodyho Making of Hitler (2009). Z metaforické analýzy vztahu vychází dílo Pavly Scerankové a Dušana Zahoranského Karavan Lásky (2009) evokující situaci partnerské houpačky. Dusivou atmosféru naopak ztělesňuje dvojice objektů Kateřiny Fojtíkové a Richarda (2009) vypouštějící v pravidelných intervalech vtíravou vůni. Většina autorů pracovala s autobiografickými motivy, které jsou však místy čitelné pouze pro zasvěcené. Sonja Divo-Vectomov a Mark Divo prezentují video nazvané Tanec malých labutí (2009) s jejich buldočkem v hlavní roli, Adéla Svobodová a Jiří Thýn vytvořili pro výstavu knihu nazvanou Proměny karate (2009) kombinující jejich dva oblíbené tituly. Zcela zjevně autobiografické je naopak dílo Tamary Moyzes a Shloma Yaffeho, jejichž video vychází z přepisu protokolu z jejich výslechu na cizinecké policii. Mnohá díla tedy řeší i celou řadu otázek, které zdaleka nemusí být pouze ryze osobní. Na tento aspekt reaguje také dílo Konfese č. 2 dokumentující dosud nepřiznaný podíl Jespera Alvaera na dílech Isabely Grosseové.
Otázek, které s tématem souvisí je pochopitelně více: Jak partnerství ovlivňuje uměleckou práci a jaký vliv má tato páce na každodenní život? Má toto tvůrčí soužití podobu konkurence nebo harmonické koexistence? Jakou roli hraje v těchto vztazích profesní úspěch? Je vzájemná spolupráce impulzem, který pomáhá rozvíjet tvorbu obou partnerů a vytváří cosi, co transcenduje individualistický princip umělecké tvorby? Díla prezentovaná na výstavě řeší téma vztahu mezi partnery ve všedním životě, v rámci společnosti i v kontextu uměleckého provozu a pokoušejí se zmapovat situaci, kdy spolu umělci nejen chodí ale i tvoří.

Zuzana Štefková


 

 

(c) c2c             c2c gallery --- info♥c2c.cz            visuals marek meduna --- code dusan.idealnypartner.sk --- hosting media7.sk