sitemap   

 
 
 
 
     

<Výstavy / Exhibitions


Matky & Otcové / Mothers & Fathers
Lenka Klodová, Lucie Krejčová, Martin Péč, Marek Rejent
    print
 
tuesday 11 – sunday 30 september 2007
La Fabrika
Komunardů 30
170 00 Praha 7 Holešovice
 
V návalu povinností a stresu, který s sebou nese život mezi rodinou, ziskovou činností a uměním, máme tendenci nabývat podvědomě přesvědčení o nespravedlivosti a nezaslouženosti svého současného stavu. Zdá se nám, že to v čem žijeme, jsme si zcela jistě nemohli sami dobrovolně vybrat. A tak bezděčně začínáme předpokládat existenci mnoha alternativních možností, založených na našich lepších rozhodnutích. Výstava „Co bychom byli bez dětí“ je sochařskou vizualizací jedné složky tohoto problému.

In the permanent flow of daily chores and stress, generated by the family life, earning money and the art production, we tend to muse upon the unjust and undeserved state we are in. Considering this situation we think that we surely haven’t chosen it by our free will and so we wonder about the existence of a variety of alternatives determined by our better choices.
This exhibition is a sculptural visualization of one aspect of the problem.

 

 

(c) c2c             c2c gallery --- info♥c2c.cz            visuals marek meduna --- code dusan.idealnypartner.sk --- hosting media7.sk