sitemap   

 
 
 
 
     

<Výstavy / Exhibitions


DAVID ČERNÝ, JIŘÍ FRANTA, ROMAN DZIADKIEWICZ, RAFAŁ JAKUBOWICZ, RÓZA EL-HASSAN, LILLA KHOOR & WILL POTTER, ALBERT HETA, DIANA JUN, SAID ATABEKOV & ARYSTAN SHALBAEV, AVI MOGRABI, JAN TICHÝ
    print
 
thursday 16 november – saturday 02 december 2006
 
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA A FESTIVAL POLITICKÉHO UMĚNÍ
INTERNATIONAL EXHIBITION and FESTIVAL of POLITICAL ART

kurátorka / curator: TAMARA MOYZES
spolukurátorka / co-curator: ZUZANA ŠTEFKOVÁ

Výstava proběhne / The exhibition is open: 16.11. - 02.12.06
Čt-So 16.00-19.00 / Thur-Sat 4-7 pm
(nebo po dohodě na +420 732 512 512 / or upon request +420 732 512 512)

Vernisáž ve středu 15.11.06 v 18:00 / Opening on Wednesday, 15th of November at 6 pm

Výstava probíhá také v galerii NoD (do 30.11.). / Exhibition runs also in the NoD Gallery (till 30.11.)

architekt výstavy / design of the exhibition: RADIM LABUDA
hostující kurátoři / guest curators: JAN TICHÝ/IL/, STEFAN RUSU /MD/

Výstava CZECH POINT je průřezem českého a slovenského, ale i mezinárodního mladého umění zabývajícího se politickými tématy. Název Czech Point vychází z anglického pojmu check point - kontrolní stanoviště - který se v českém povědomí spojuje především s politicky ožehavými hraničními přechody, ať už jde o bývalé rozdělení východního a Západního Berlína nebo současné hranice mezi územím Izraele a Západním břehem. CZECH POINT má po dobu svého konání aktivizovat potenciál českých i zahraničních umělců, jejichž práce se dotýká politických témat. Praha se tak stane v přeneseném slova smyslu místem akcentované politické angažovanosti a "kontrolním stanovištěm" nabízejícím setkání různorodých politických názorů a komentářů.

Cílem výstavy je představit nastupující generaci umělců v konfrontaci s již zavedenými uměleckými osobnostmi a zmapovat výběr politických témat, která jsou pro ně důležitá. Výběr umělců a jejich přístup ke zpracování politické tématiky je záměrně různorodý, stejně jako zastoupená média sahající od malby, fotografie a objektu, k videu, animaci a konceptu.

Projekt navazuje na výstavu POLITIK-UM / New Engagement pořádanou centrem pro současné umění Praha ve spolupráci s Goethe Institutem Praha. Kontroverze provázející zahájení výstavy poukázaly na problematický vztah, který má značná část české veřejnosti k temným stránkám vlastní národní historie i současnosti, a oživily debatu o takových citlivých tématech, jakým je odsun sudetských Němců, problém uprchlíků, nesnášenlivost k menšinám či úplatnost veřejných činitelů.

Výstava CZECH POINT se po čtyřech letech vrací k problému angažovaného umění s vědomím, že nelze dvakrát vstoupit do jedné řeky. Světová politická scéna se od roku 2002 v mnohém změnila a tato zkušenost se intenzivně odráží i v dílech mladých českých a slovenských umělců. Přes tento trend, odrážející napojení místního uměleckého provozu na globální politickou problematiku, je umění často vnímáno laickou i uměleckou veřejností jako nadčasové a proto důsledně apolitické. Výstava CZECH POINT se pokouší tento pohled na věc přehodnotit.


English:

Exhibition CZECHPOINT is a survey of young Czech and Slovak as well as international art dealing with political issues. The title is a play of words on "checkpoint", as a point at which an inspection or investigation is performed especially at the borders between states. It is a point of exchange of persons, goods and decreasingly of information that functions as a selectively-permeable membrane between regimes, between economics, between beliefs. Bordering social establishments often have their frictions and the border checkpoints become points of high pressure. We think of checkpoints such as between West Berlin and East Berlin or border between Israel and the West Bank.

The goal of this exhibition and its accompanying program is to present and further activate the potential of local artists whose work concerns issues of politics. Two of Prague's contemporary art venues c2c and NoD will become "checkpoints" where various issues are checked and examined, not only those social and political, but also different regimes of art and "real" life. After all, political art often draws its impact from reaching into public spaces to interact directly with unaware and unsuspecting audiences.

Artists invited to participate are going to present their works dealing with various problems of (not exclusively Czech) society. The aim is to confront the upcoming generation of artists with already established artists and to map their choice of political themes which currently gained importance. The range of presented approaches and media is intentionally very wide spanning from painting, photography and objects through video, animation and concept to performances and social interventions.

The project is a loose continuation of the exhibition POLITIK-UM / New Engagement which has been organised by Center for Contemporary Art in Prague in cooperation with Goethe Institute and took place in Theresian wing of the Prague Castle. Controversies that accompanied the opening of this exhibition have revealed problematic issues of the past and present which trigger heated reactions in the majority of the Czech public such as the forced moving of Germans from the Czech border areas after the WWII, the influx of refugees, intolerance toward minorities or corruptibility of officials.

Exhibition CZECHPOINT returns after four years to the sphere of political art, aware of the fact that one doesn’t step twice in the same river. The global political scene has in many respects changed since 2002 and this experience is reflected in the works of young Czech and Slovak artists. Despite the increasing possibilities of interconnecting the local art scene and the global political issues, In Czech republic the art is often seen by both the professional and non-professional public as timeless and therefore strictly apolitical. The CZECHPOINT project is trying to challenge these ideas.


Doprovodný program / Accompanying Program:

17.11. 06 pátek 17:00 galerie NoD
IZRAELSKÉ DOKUMENTÁRNÍ FILMY / ISRAELI DOCUMENTARY FILMS:

RANANAN ABRAMOVICZ: Holy Land
ALLAN FLANDER: Zero Degree of Separation
TAL HAKIM: State of Israel vs. Tali Fahima
NOAM KAPLAN: Tzavaron Kahol Levan
SHAI POLLACK: Carmeli: Bili'in habibti
AVI MOGRABI: August
DAVID OFFEK: Number 17.

29.11. 06 středa 11:00 - 18:00 galerie NoD
KONFERENCE “POLITICKÉ UMĚNÍ V KONTEXTU”
CONFERENCE “POLITIVAL ART IN CONTEXT”

GALIT EILAT /IL/ www.digitalartlab.org.il
MARK DIVO /CH/: Jak získat nemovitost, která není určená pro současné umění / How to get a real estate not used for contemporary art
BEATA HOCK /HU/: Aktivistické umění v kontextu Maďarska / Activist Art in Hungarian Context
MIRA KERATOVÁ/SK/: Periphery Blues: Billboart Gallery a slovenské politické umění / Periphery Blues: Billboart Gallery and Slovak Political Art
LENKA KUKUROVÁ /SK/: Co je aktivistické umění? / Activist Art?
TAMARA MOYZES /SK/: Problematika cenzury v izraelském umění / Censorship in Israeli Art
PIOTR PIOTROWSKI /PL/: Umění a politika na komunistickém a postkomunistickém území / Art and Politics in Communist and Post-Communist Region
POD /USA/ XLterrestrials.org : Transmigrace kina / Transmigration of Cinema - projekce
DIEGO ROTMAN & LEA MAUAS /IL/ www.sala-manca.net
VÍT ŠISLER /CZ/ Aktivistické počítačové hry: Mezi politikou, uměním a zábavou / Activist Computer Games: Between Politics, Art, and Entertainment
Projekce / Screening: XLterrestrials: Transmigration of Cinema, od 20.00, Galerie NoD


30.11. 06 čtvrtek 20:00 Kino Světozor
POMSTI JEN JEDNO Z MÝCH OČÍ / AVENGE BUT ONE OF MY EYES
režie: Avi Mograbi /IL/
dokumentární film / documentary film, 107 min, France/Israel, 2005
/Kino Světozor, Vodičkova 41, Praha 1, www.kinosvetozor.cz/ 

 

(c) c2c             c2c gallery --- info♥c2c.cz            visuals marek meduna --- code dusan.idealnypartner.sk --- hosting media7.sk