sitemap   

 
 
 
 
     

<Výstavy / Exhibitions


Darina Alster, Craig Andrews, Vasil Artamanov, Heather Bass, Ed Clive, Michael Heym, Fiona James, Dominik Lang, Tomas Svoboda, and Laurence Taylor     print
 
wednesday 11 – saturday 28 october 2006
 
The Enormous Space

11. – 28. října 2006
Galerie C2C (Za Strahovem 19, Praha 6, otevřeno Čt - So 16-19)
a Galerie ETC (Jaromírova 11, Praha - Nusle, otevřeno Po-So 11-18)

Vernisáž: 11/10/2006 v 19.00

Vystavující umělci: Darina Alster, Craig Andrews, Vasil Artamanov, Heather Bass, Ed Clive, Michael Heym, Fiona James, Dominik Lang, Tomas Svoboda, and Laurence Taylor

Kurátoři: Fiona James a Ed Clive

KRÁTKÝ PŘÍBĚH O KRÁTKÉM PŘÍBĚHU:

The Enormous Space je zastřešující termín pro výstavy, promítání a diskuse, vedené umělci Fionou James a Edem Clivem.

Projekt je inspirován stejnojmennou povídkou J.G. Ballarda z roku 1990. Příběh se dotýká nátlaku moderního života, představuje postavu podřizujícího se, mentálně nestabilního Geralda Ballantyna, který podstupuje konečný, ale vše objasňující experiment, redukující společnost na prostor jeho domu.

Umělci do tohoto projektu zapojili tvůrce z Německa, Velké Británie a České republiky, jejichž díla jsou ve shodě s ústředním konceptem Ballradovy povídky, resp. se sebeorganizujícím principem, který nechápe kurátorství jako extenzi samotné umělecké tvorby, ale jako ambici volně konfrontovat různá díla, a vytvořit tak platformu pro nejrůznější události otevřené dialogu a výměně.

Výstava proběhne během října zároveň v galeriích C2C a ETC. V C2C se představí deset umělců, pracujících s nejrůznějšími médii, včetně textu, performance, soch, fotografie a videa. V ETC bude prezentována minimální instalace, viditelná pouze zvenčí. Na závěr (28. října) proběhne performance a živé hudební vystoupení.


The Enormous Space

11 – 28th October 2006
C2C Gallery (Za Strahovem 19, Praha 6, open Thu-Sat 16-19)
and ETC Gallery (Jaromírova 11, Praha - Nusle, open Mon-Sat 11-18)

Opening reception: 11/10/2006 at 7 pm

Exhibiting artists include: Darina Alster, Craig Andrews, Vasil Artamanov, Heather Bass, Ed Clive, Michael Heym, Fiona James, Dominik Lang, Tomas Svoboda, and Laurence Taylor

Curators: Fiona James and Ed Clive

A SHORT STORY ABOUT A SHORT STORY:

The Enormous Space is an umbrella term for a collection of exhibitions, film screenings and talks led by artists Fiona James and Ed Clive.

The title of the project takes both its name and inspiration from the 1990 J.G. Ballard short story The Enormous Space. This story reflects on the pressure of modern life and follows the modern, suburbanite and mentally unstable Gerald Ballantyne as he embarks on an terminal but enlightening experiment that reduces society to the confines of his house.

The artists have developed a project that brings together work by German, UK and Czech artists. Participants have been selected on the basis that their work exemplifies notions central to J.G. Ballard’s short story. These interests are tied to a self-organsing principle, not viewing curating as an extension of art-making, but rather following an ambition to bring together work in an unrestrained manner and to form a number of events open to dialogue and exchange.

The Enormous Space will be staged simultaneously at ETC and C2C Gallery throughout October. The C2C show will feature ten artists working in a range of media, including, text, performance, mixed media sculpture, photography and video. The focus of the exhibition at ETC will be a minimal installation, which can only be viewed from outside and a closing event on October 28th which will feature live music and performance.

 

 

(c) c2c             c2c gallery --- info♥c2c.cz            visuals marek meduna --- code dusan.idealnypartner.sk --- hosting media7.sk