sitemap   

 
 
 
 
     

<Výstavy / Exhibitions


skupina Kontextual     print
 
thursday 01 – thursday 01 june 2006
 
Otevření jednodenní výstavy je 1.6. v 10:00 (ráno kvůli Canbeře)

Výstava Intuition No. 1 v ANU school of Art Gallery je pokračováním výstavních projektů skupiny KONTEXTUAL. Skupina KONTEXTUAL vznikla v roce 2005 a za tuto dobu představila několik samostatných výstavních projektů (Koncept a percepce, Mezinárodní bienále současného umění 2005, Type A – Type B, galerie Pelléova vila, Portrét sicilského velkostatkáře s loutkami, galerie AVU, Double salchov, galerie XXL). Stejně jako v předešlých projektech je i výstava Intuition No. 1 koncipovaná „situačním“ principem, který zohledňuje veškeré okolnosti přípravy a vzniku výstavy pro ANU school of Art Gallery a galerii c2c a zároveň naplňuje podmínky stanovené manifestem skupiny KONTEXTUAL.

Pro novou výstavu Intuition No. 1 jsme zvolili jako klíčové téma korespondenci a instrukci. Na základě KONTEXTUALEM určených pravidel proběhnou v jeden čas ve dvou časových pásmech dvě na sebe reagující akce, které však budou ve formální rovině zcela individuální. První v ANU school of Art Gallery (Canberra) a druhá v galerii c2c (Praha). Propojujícím fenoménem obou výstav je matrice pro výrobu papírových krabic (KontextualBoxes). Vlastní koncept výstavy pracuje s časovou diferencí (Canberra – Praha), která je interpretačním východiskem při vzniku a zániku artefaktu v jediném okamžiku.

Jak je definováno v manifestu skupiny KONTEXTUAL nevnímáme finální artefakt jako zásadní, ale interpretujeme dílo jako celek včetně samotného procesu vzniku. U výstavy Intuition No. 1 je jím instruktážní korespondence, transformace kartonu v KontextualBoxes na straně jedné (ANU school of Art Gallery) a na straně druhé naopak přeměna KontextualBoxes zpět v kartony (galerie c2c).

KONTEXTUAL v Intuition No. 1 odkazuje k postupům mail artu zejména pak skupiny FLUXUS. S těmito postupy dále pracuje a modeluje do podoby pro projekt nejadekvátnější.


 

 

(c) c2c             c2c gallery --- info♥c2c.cz            visuals marek meduna --- code dusan.idealnypartner.sk --- hosting media7.sk