sitemap   

 
 
 
 
     

<Výstavy / Exhibitions


skupina Kontextual     print
 
 

 
tuesday 25 april – friday 12 may 2006
 
Galerie c2c uvádí výstavu skupiny KONTEXTUAL.

Nový projekt pod názvem Optimum portrait, který připravila skupina KONTEXTUAL ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Austrálii (Canberra), se zabývá hledáním recipročního tvůrčího procesu, který upozorňuje na dočasné i trvalé vazby jedince na společnost, existující jako neviditelné siločáry. V projektu Optimum portrait KONTEXTUAL přehodnocuje výtvarnou disciplínu portrétu a zachází s ní jako s produktem konzumní společnosti. KONTEXTUAL ponechává fenoménu portrétu formální část, vědomě vytrženou z přirozeného kontextu (citové a pocitové vazby v čase a prostoru) v předem generovaném postupu.


KONTEXTUAL si jako portrétované zvolil rodinu zaměstnance Velvyslanectví České republiky v Austrálii. V místě jejich působení dojde k zaznamenání jejich vizuální podoby fotografickou cestou. Výstup je pak zaslán na místo jejich citových vazeb (Česká republika). Tam je fotografie s jejich podobou přemalována tradiční malířskou technikou. Autorem, který nemá žádnou valenci na portrétované osoby, je malířský výstup zaslán zpět do Austrálie, kde jsou tyto portréty nabídnuty volně k prodeji. Osoba, která zakoupí jeden z těchto portrétů, je stejně jako osoba na obraze vyfotografována. Fotografie kupujícího je následně expedována do České republiky a přemalována stejným portrétistou jako v prvním případě. Malířský přepis fotografie je pak doručen dotyčnému z Velvyslanectví České republiky v Austrálii, jenž se tím pádem stává vlastníkem podoby majitele své podoby.

KONTEXTUAL v projektu Optimum portrait pojmenovává samotný proces portrétování. Skupině jde o sociální aspekty a kontextové vazby. Sleduje jejich vzájemné prostupování i ovlivňování. Jde o průnik dvou a následně dalších lidských osudů v časové a prostorové dimenzi. KONTEXTUAL výtvarným procesem propojí osudy dvou zcela náhodných osob. KONTEXTUAL v projektu Optimum portrait nabízí další možnosti chápání vazeb na prostředí, které se nám může zdát vzdálené a cizí. Upozorňuje na vztahy a provázanost mezi některými prvky a procesy probíhajícími na různých místech a v různých časech.

 

 

(c) c2c             c2c gallery --- info♥c2c.cz            visuals marek meduna --- code dusan.idealnypartner.sk --- hosting media7.sk