sitemap   

 
 
 
 
     

<Výstavy / Exhibitions


Kevin Hamilton, Monika Pavlechová, Mira Gáberová, Jaro Kyša, Jano Gašparovič, Dorota Kenderová, skupina Kontextual     print
 
tuesday 25 april – friday 12 may 2006
 
VYHODNOTENIE OTVORENÉ SÚŤAŽE / OPEN COMPETITION RESULTS

Projekt c2c / HIT v rámci festivlau Multiplace.sk
Collaborative project of c2c / HIT in the framework of Multiplace.sk festival

V rámci otvorenej sútaže pre umelcov a kurátorov na prepojenie Galerie C2C a Galérie HIT prišlo do 7. apríla do vyhlásenej súťaže 13 projektov. Z toho Galerie C2C (v zložení: Zuzana Štefková, Denisa Kera, Pavel Sedlák) a Galéria HIT (v zložení: Dorota Kenderová, Ivana Moncoľová, Lucia Tkáčová) vybrala tri projekty, ktorých vernisáž sa uskutoční 25. 4. o 18:00 v rámci festivalu Multiplace. Výstava potrvá v oboch galériách do 12. 5. 2006. Děkujeme všem umělcům za zaslání návrhů.

In response to the open call for artits and curators for a project interconnecting c2c and HIT galleries in the framework of Multiplace festival we received by April 7th the total number of 13 proposals. Thanks everyone! The c2c Gallery (represented by Zuzana Štefková, Denisa Kera, Pavel Sedlák) and HIT Gallery (represented by Dorota Kenderová, Ivana Moncoľová, Lucia Tkáčová) chose 3 projects to be on show 25.4. - 12. 5. 2006. Opening receptions 25. 4. 18:00.

Vybrané projekty / Selected projects:

Kevin Hamilton (USA): MirrorSite (Chat)
Monika Pavlechová a Mira Gáberová (SK): Mobily
Jaro Kyša, Jano Gašparovič, Dorota Kenderová (SK): Československá videokonferenciaVÝZVA PRO UMĚLCE A KURÁTORY

vyzva_multiplace_cz.doc vyzva_multiplace_cz.pdf
call for paticipation.doc

scroll down for English

Galerie c2c (Praha) www.c2c.cz a Galerie HIT (Bratislava) www.galeriahit.com vyzývají umělce a kurátory ke spolupráci na výstavním projektu v rámci Multiplace - mezinárodního festivalu kultury nových médií www.multiplace.sk, který se bude konat 21. - 29. dubna 2006.

Multiplace je projekt připravovaný skupiNou navzájem nezávislých organizátorů věnujících se různým podobám současné kultury. V rámci Multiplace se setkává lidská kreativita, umění, věda a výzkum, politická a sociální témata s moderními technologiemi. Výstupy festivalu překračují hranice mezi jednotlivými médii a uměleckými druhy, a pracují často na bázi interaktivity, ať už se jedná o výstavy, prezentace, přednášky, koncerty nebo workshopy.

Multiplace však není klasickým festivalem, připomíná spíš množinu bodů v časoprostoru spojených do virtuální sítě. Letošní společný projekt Galerie HIT z Bratislavy a Galerie c2c z Prahy by měl přímo reagovat na základní rys festivalu, jímž je právě fenomén virtuálního propojení a zesíťování světa.

Charakteristika projektu
Výstavní projekt má současně probíhat v obou galeriích, vnímaných navzdory své geografické vzdálenosti jako jeden výstavní prostor. Nejde tedy o předvedení té samé výstavy duplicitně na dvou místech, ale o paralelní prezentaci dvou částí jedné výstavy v bratislavské a pražské galerii. Důležitou roli bude hrát právě motiv provázanosti jako klíč k pochopení celé výstavy. Toto spojení může být ryze konceptuální i zprostředkované za pomocí nových médií (streaming, internet, …). Výstava by měla v ideálním případě kromě současných uměleckých a novomediálních problémů komentovat i geografické, historické a politické souvislosti obou uměleckých scén, míst a států.

Součástí a další rovinou projektu bude také prezentace slovenského a českého videa mimo galerijní prostor – v televizorech autobusů jezdících mezi Prahou a Bratislavou. Tato díla se tak dostanou ke zcela jiným divákům, než kteří chodí na výstavy současného umění.

Výzva se primárně týká umělců a kurátorů z obou zemí, ale vyloučena není ani účast kurátorů či umělců z jiných států. Vybrané návrhy budou prezentovány v Galerii c2c a Galerii HIT v době konání festivalu Multiplace (tj. minimálně mezi 21. - 29.4. 2006). Uzávěrka podání návrhů je závislá na náročnosti navrhovaného programu, ale nejpozdější datum pro zaslání výstavních projektů je 7.4. 2006 poštou na adresy: Galerie c2c, Za Strahovem 19, 169 00, Praha 6, Czech Republic, nebo Galeria Hit, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava 811 03, Slovakia; nebo do 10.4. 2006 e-mailem na adresy obou galerií: info@c2c.cz, info@galeriahit.com; další případné informace lze získat na čísle: +420 731 512 512 (Zuzana Štefková) nebo +421 908 790 942 (Lucia Tkáčová).

CALL FOR PARTICIPATION - MULTIPLACE FESTIVAL

c2c gallery (Prague, Czech Republic) and gallery HIT (Bratislava, Slovakia) call for participation in the exhibition project which will be a part of the Multiplace Festival, taking place from March-21 to March-29, 2006.

Multiplace is a project prepared by a group of mutually independent organizers dealing with various aspects of contemporary culture. The outcomes of the festival are reaching across the borders of traditional media and various art fields. Multiplace is not a typical festival, instead, it resembles a network which is also this year’s main theme.

The co-project of the c2c gallery and HIT gallery is a direct reaction to this feature of the festival. The project is supposed to run simultaneously in both galleries, regarded, in spite of their geographical remoteness, as one exhibition space. The key theme of this exhibition should be the inner logic of the interconnection. This connection can be purely conceptual or technology based. The exhibition should ideally deal with problems which exceed the art world and tackle the geographic, historical and political connotations of the interlinked art scenes, cities, and states.

Part of this project will be a bus line going between Prague and Bratislava with projections of fresh videos by Czech and Slovakian artists.

The proposal concerns primarily curators and artists from Czech Republic and Slovakia but does not exclude applicants from other lands. Selected projects will be presented in both galleries as a part of the program of Multiplace festival (at least between April 21-29, 2006).
The deadline for sending proposals is on the April-7, 2006 via post (Galerie c2c, Za Strahovem 19, 169 00 Praha 6, Czech Republic, or Galeria Hit, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava 811 03, Slovakia; or until April-10, 2006 via e-mail to the following addresses: info@c2c.cz, info@galeriahit.com; Further information is available from the curators of both galleries respectively: +420 731 512 512 (Zuzana Štefková, c2c gallery) or +421 908 790 942 (Lucia Tkáčová, Gallery HIT).


 

 

(c) c2c             c2c gallery --- info♥c2c.cz            visuals marek meduna --- code dusan.idealnypartner.sk --- hosting media7.sk